Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga WSTĘP Gorące pragnienie szczęścia, głęboko zakorzenione w sercu człowieka, łączy się ściśle z dążeniem do uwolnienia od choroby i do zrozumienia jej sensu, gdy się jej doświadcza. Jest to ludzkie doświadczenie, które znajduje w Kościele szczególny oddźwięk,… Czytaj dalej