Liturgiczna Forma Procesji

Intencje modlitewne do poszczególnych części Różańca:

Radosna – dziękczynienie za Bożą opiekę nad naszym narodem na przestrzeni wieków

1 – za obecność Maryi na polskiej ziemi w minionych wiekach

2 – za polskich świętych i błogosławionych, za powstałe w naszej ojczyźnie zakony i inne dzieła Boże

3 – za wielkich królów i prezydentów, bohaterów narodowych – za wszystkich obrońców Ojczyzny, organizatorów zrywów i powstań

4 – za Jasną Górę – duchową stolicę Polski

5 – za objawienia w Fatimie i Gietrzwałdzie

Bolesna – wynagrodzenie za grzechy narodu

1 – za grzechy przeciwko życiu – aborcji i eutanazji

2 – za grzechy przeciw małżeństwu i rodzinie – pijaństwo, rozwiązłość i zdrady

3 – za grzechy demoralizowania  i zaniedbywania młodych

4 – za zdrady narodu, kosmopolityzm, rokosze szlachty i za rozbiory Polski

5 – za represje władzy, zwłaszcza w okresie stalinizmu i komunizmu, za stan wojenny

Chwalebna – uwielbienie Boga troszczącego się nieustannie o nasz naród

1 –  w Maryi – Królowej Polski, w Jej opiece i wstawiennictwu przez wieki

2 – w historii Polski, wielkich narodowych wydarzeniach: w bitwie pod Grunwaldem, odsieczy wiedeńskiej ,w „cudzie nad Wisłą” i wielu innych

3 – w dziedzictwie kultury narodowej – w pisarzach, poetach (zwłaszcza

w noblistach), muzykach, malarzach i innych twórcach nauki i techniki

4 – w każdym wysiłku i trudzie budowania Ojczyzny i Kościoła na przestrzeni wieków przez kapłanów i świeckich

5 – w nas samych, w naszej teraźniejszości – w ukryciu szarej codzienności

Światła – prośba o potrzebne łaski dla Ojczyzny

1 – o duchowe odrodzenie Polaków

2 – o odnowę moralną narodu

3 – za sprawujących władzę – o ich posługę na wzór Jezusa sługi

4 – o jedność Polaków, o wybaczenie winowajcom narodowym, a także osobistym

5 – o silne i mocne rodziny

Do podanych powyżej intencji można również dołączyć swoje lokalne

Organizacja i przebieg Procesji:

Rozpoczęcie

– jest planowane na godzinę 15.00

Trasa Procesji

– może być taka jak parafialna trasa Procesji na Uroczystość Bożego Ciała

i Krwi Pańskiej, albo pomiędzy parafiami, lub przez całe miasto, miasteczko, czy wieś, w zależności od możliwości organizacyjnych

– można na niej wyznaczyć 4 miejsca, które nie tylko będą związane z daną częścią różańca, ale są ważne dla danej miejscowości np. kościół, urząd, szkoła, pomnik itp.

Uczestnicy

– zaangażujmy osoby różnych z ruchów, a także nie zrzeszonych znajomych

z sąsiedztwa, z pracy, szkoły, uczelni

– zaprośmy do duchowego udziału zakony klauzurowe, zwłaszcza te, których domy  znajdują się w miejscowościach, które podejmą Procesję

Znaki

Na początku Procesji jest niesiony Krzyż, za nim figura lub obraz Maryi.

Nie wolno nieść żadnych tablic z hasłami politycznymi.

Modlitwa

Pierwszorzędna zasada modlitwy – publiczna, na ulicach, miast i wsi, taka, jaką przez wieki  podejmowali nasi przodkowe

– rozpoczynamy ją Eucharystią, a kończymy uroczystym Magnificat

– odmawiamy cały różaniec; poszczególne jego części mogą przygotowywać różne ruchy i wspólnoty

– można zmieniać sposób odmawiania różańca: recytowany, śpiewany, na wzór fatimski ze wzniesionymi rękoma

Ofiara

– proponujemy podjęcie tego dnia, w którym odbywa się Procesja umartwienia w intencji Ojczyzny; według osobistych możliwości, zachęcamy do postu

o chlebie i wodzie

– poprośmy o włączenie się duchowo w Procesję przez modlitwę różańcową

i o ofiarę cierpienia osoby chore, przebywające  w domach opieki, hospicjach

(o ile to możliwe w tym samym czasie, w którym trwa Procesja

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed