Biblijna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Pawła – Rekolekcje

Plakat    BiblijnaSNE!!!

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza do udziału w programie Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła, w ramach której proponujemy Biblijną Szkołę Nowej Ewangelizacji oraz Kursy formacyjne SNE.
Biblijna Szkoła Nowej Ewangelizacji przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary w konfrontacji ze Słowem Bożym (księży, osób konsekrowanych, osób świeckich). Podczas rekolekcji każdego dnia przewidziane są dwa spotkania ze Słowem Bożym (rano i po południu) połączone z refleksją i modlitwą osobistą oraz uczestnictwem w liturgicznej modlitwie Wspólnoty (Liturgia Godzin i Eucharystia). Rekolekcje prowadzone są metodą lectio divina.
PROGRAM REKOLEKCJI
Rekolekcje: DLA OSÓB KONSEKROWANYCH
Termin: 21-26.06.2015
03-08.08.2015
Cel: „Rozpalić na nowo charyzmat, który został nam dany” (por. 2 Tm 1,6)
Rekolekcje: ABBA, OJCZE!
Termin: 15-19.07.2015
Cel: Pogłębić relację z Bogiem jako Ojcem poprzez modlitwę „Ojcze nasz”
Rekolekcje: UCZEŃ, KTÓREGO JEZUS MIŁOWAŁ NAJBARDZIEJ
Termin: 02-04.10.2015
Cel: Poznać drogę, na którą zaproszony jest każdy uczeń Jezusa

Rekolekcje: JÓZEF, MĄŻ SPRAWIEDLIWY
Termin: 06-08.11.2015
Cel: Uwierzyć Słowu Bożemu, aby służyć Kościołowi, który jest Ciałem Chrystusa

Rekolekcje: DAWID – CZŁOWIEK WEDŁUG SERCA BOŻEGO
Termin: 27-29.11.2015
Cel: Odkryć dlaczego Bóg ma upodobanie w sercu grzesznika.

Kursy formacyjne SNE o charakterze teoretyczno – praktycznym przygotowują uczestników do ewangelizacji, tak aby każdy katolik potrafił przekazać Słowo Boże w formie prostej, praktycznej i doświadczalnej.
PROGRAM KURSÓW SNE

Kurs: NOWE ŻYCIE Z BOGIEM
Termin: 11-12.04.2015
17-18.10.2015
Cel: Odnowić swoją relację z Bogiem

Kurs: ANIMACJA MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ
Termin: 17-19.04.2015
Cel: Nauczyć się uczestnictwa i prowadzenia spotkania modlitwy charyzmatycznej

Kurs: MARYJA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA
Termin: 30.04-03.05.2015
Cel: Odkryć Maryję jako Matkę i wzór ucznia Chrystusa

Rekolekcje POWOŁANIOWE
Termin: 29-31.05.2015
Cel: Rozeznać swoje życiowe powołanie – dla młodzieży męskiej i żeńskiej

Kurs: UCZNIOWIE Z EMAUS
Termin: 05-07.06.2015
Cel: Spotkanie z Jezusem jako Słowem

Kurs: PAWEŁ
Termin: 03-12.07.2015
Cel: Formacja ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów

Rekolekcje KAPŁAŃSKIE
Termin: 07-10.09.2015
Temat: Bóg i pieniądz
Prowadzący: ks. Marian Królikowski

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Rekolekcje i Kursy odbywają się w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bączkowska 53a, 25-411 Kielce; tel. 041 368 57 03 lub 606 124 328; e-mail: r.missio@complex.com.pl
Więcej informacji, warunki uczestnictwa oraz zgłoszenia na stronie www.rmissio.pl

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.