Nowy dwuletni program duszpasterski (2017-2019) – „Duch, który umacnia miłość”

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. 

Więcej na stronie:

https://episkopat.pl/nowy-dwuletniego-programu-duszpasterskiego-2017-2019-duch-ktory-umacnia-milosc/

Nowa struktura dla katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Stolica Apostolska ustanowiła nowy organizm wspierający działalność Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Rozpocznie on swoją działalność 8 grudnia br.. Tego samego dnia zostanie również przyjęty statut tej instytucji na okres próbny. Ten nowy organizm przyjmie nazwę CHARIS i będzie służył wszystkim przejawom działalności Odnowy w Duchu Świętym.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

CHARIS nie będzie miała żadnej władzy nad nimi. Każda rzeczywistość charyzmatyczna pozostanie taką, jaką jest, w pełnym poszanowaniu jej tożsamości. Będzie mogła jednak w wolny sposób korzystać, dla spełnienia swojej misji, ze wszystkich propozycji oferowanych przez CHARIS. Jest to podstawowy cel tej nowej struktury. Każda forma działalności charyzmatycznej będzie podległa jurysdykcji władzy kościelnej na zasadach ogólnie przyjętych w Kościele Katolickim.

Po zatwierdzeniu struktury i przyjęciu statutu CHARIS Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia dokona nominacji moderatora spośród 18 członków wybranych z różnych części świata oraz asystenta kościelnego na okres trzech lat. Osoby te podejmą swoje funkcje od przyszłorocznej uroczystości Zesłania Ducha Świętgo, czyli od dnia, w którym statut CHARIS wejdzie w życie. Od tego momentu dotychczasowe struktury czyli Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej oraz Katolicka Federacja Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza i Stowarzyszeń przestaną istnieć. Dziedzictwo tych dwóch organizmów przejmie CHARIS.

Źródło:https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2018-11/

Kurs Szkoleniowy ICCRS dla Liderów Wspólnot Charyzmatycznych – Kraków / Tyniec 17-24 luty 2019r.

Kurs Szkoleniowy ICCRS dla Liderów Wspólnot Charyzmatycznych ma dwa jasne cele:

1. Powołać i wyposażyć nowych liderów.
2. Zachęcić i wzmocnić liderów już posługujących.

Stwarza przestrzeń, aby powołani do przewodzenia mogli uczyć się od doświadczonych liderów, którzy od lat zaangażowani są w pracę na rzecz Odnowy Charyzmatycznej. Pozwala w skondensowanej, jednotygodniowej formie odbyć 3-tygodniowy program szkoleniowy, prowadzony w Instytucie Formacyjnym dla Liderów w Rzymie.

Jako Głos na Pustyni zaprosiliśmy przedstawicieli ICCRS, czyli Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, powołanej przy watykańskim organie Papieskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, aby w lutym 2019 roku poprowadzili taki kurs w Krakowie, umożliwiając tym samym formację liderom w Polsce.

Oprócz intensywnych wykładów i warsztatów w trakcie kursu spędzimy czas na codziennej Eucharystii, adoracji i uwielbieniu. Będziemy mieć niepowtarzalną okazję, aby budować relacje z liderami wspólnot charyzmatycznych z Polski i zagranicy, modlić się za siebie nawzajem, a także razem z Michelle, Jimem i Christofem posłużyć Kościołowi krakowskiemu tym, czego nauczymy się w trakcie kursu.

Dlaczego LTC?

Wizja, która przyświeca Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, to kształtować liderów z całego świata, przygotowując ich do służenia Kościołowi przy użyciu charyzmatów; to stworzyć ogólnoświatową wspólnotę mężczyzn i kobiet, dając im wspólne doświadczenie i zrozumienie tego, czym jest formacja liderów i służba Kościołowi, aby każdy z nich mógł służyć swoimi talentami i darami Ducha Świętego.

Kurs szkoli liderów – obecnych i przyszłych – do służby Kościołowi w mocy Ducha Świętego poprzez:

Położenie fundamentu teologicznego i eklezjalnego pod posługę.
Pogłębienie teoretycznego i praktycznego wymiaru służby charyzmatycznej.
Umożliwienie spotkania z przemieniającą mocą Bożej miłości.
Stworzenie sieci relacji pomiędzy osobami o podobnym doświadczeniu dla wzajemnego wsparcia i współpracy.

VII OSTROŁĘCKI KONGRES MAŁŻEŃSTW – 9 marca Ostrołęka

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ostrołęckim Kongresie Małżeństw, który odbędzie się 9 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrołęce. Zapraszamy wszystkich małżonków, którzy chcą zainwestować w swoje małżeństwo, pogłębić więź z współmałżonkiem, dowiedzieć się ciekawych rzeczy jak pielęgnować tą najważniejszą relację w życiu. Będzie czas na… Czytaj dalej

WEEKEND DLA MŁODYCH 1-3 marca 2019 r- Dobre Miasto

Nowe Serce (1-3 marca 2019 r- Dobre Miasto)wiek: od 15 lat upCelem tych rekolekcji jest spotkanie z Bogiem, doświadczenie Jego miłości, odkrycie łaski zbawienia oraz powierzenie Mu swojego życia.Podczas tych rekolekcji będziemy odsłaniać jednąz podstawowych prawd swojego istnienia – ”Masz serce po to, by było napełnione miłością”.Na tych rekolekcjach każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to miejsce i czas dla tych co nie znają jeszcze Boga i szukają sensu swojego życia; dla tych którzy Boga już poznali ale mają z Nim do pogadania i dla tych, którzy żyją Bogiem i chcą poznać Go jeszcze bliżej.Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym „Źródło Jakuba” w Dobrym MieścieZAPISY: http://www.warmia.odnowa.org/weekendy/weekend-dla-mlodych/Zarejestruj/152?fbclid=IwAR3BgfGR2Cl-PWvkFnE5_EUY-h1xukTGliqcm9b-rASkShD1BZ07ziMP4Eglub 694 203 100

Opublikowany przez Dawid Szczepkowski Wtorek, 19 lutego 2019

Nowe Serce
(1-3 marca 2019 r- Dobre Miasto)
wiek: od 15 lat up

Celem tych rekolekcji jest spotkanie z Bogiem, doświadczenie Jego miłości, odkrycie łaski zbawienia oraz powierzenie Mu swojego życia.

Podczas tych rekolekcji będziemy odsłaniać jedną
z podstawowych prawd swojego istnienia –
”Masz serce po to, by było napełnione miłością”.

Na tych rekolekcjach każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to miejsce i czas dla tych co nie znają jeszcze Boga i szukają sensu swojego życia; dla tych którzy Boga już poznali ale mają z Nim do pogadania i dla tych, którzy żyją Bogiem i chcą poznać Go jeszcze bliżej.

Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym „Źródło
Jakuba” w Dobrym Mieście

ZAPISY:
http://www.warmia.odnowa.org/…/weekend-dla…/Zarejestruj/152…

lub 694 203 100