Inauguracja obchodów 40-lecia poznańskiej Odnowy w Duchu Świętym

40lecie

Wspólnota Jerozolima oraz Archidiecezjalny Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym zaprasza wszystkie wspólnoty do kościoła OO. Dominikanów Poznaniu, Al. Niepodległości w środę 26 listopada 2014 o godz. 19.00 na Mszę Świętą i modlitwę z konferencją (konferencja “Jezus Człowiek Prawdziwy” w ramach Seminarium, które odbywa się we wspólnocie “Jerozolima”).
Spotkanie będzie rozpoczęciem przygotowania do 40 rocznicy powstania poznańskiej Odnowy w Duchu Świętym przypadającej na 2015 roku.
Apelujemy o podjęcie współodpowiedzialności za historię Odnowy w Poznaniu i prosimy o liczny udział.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.