Fundacja KZK

Założenia i cele Fundacji

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

fundacja_kzk_pngPragniemy przedstawić Wam Fundację, która powstała dla wspierania inicjatyw Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK) i całej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.

Zwracamy się do Was w imieniu tej Fundacji i KZK o modlitwę za to nowe dzieło, aby przez nie realizowała się wola Boża wobec Odnowy i Kościoła w Polsce.

Z braterskim pozdrowieniem

Ks. Wojciech Nowacki

Przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów

 

Celem Fundacji jest wspieranie wspólnych działań grup i dzieł Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym na poziomie ogólnopolskim oraz lokalnym, w szczególności inicjatyw o charakterze duszpasterskim, edukacyjnym, charytatywnym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • finansowe wspieranie działań Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
  • kształtowanie wzorców, a także pracę doktrynalną z zakresu teologii i duszpasterstwa
  • finansowanie spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów, rekolekcji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
  • wspieranie inicjatyw lokalnych grup i dzieł Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
  • utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami poza granicami kraju, szczególnie z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS)
  • wspieranie wyjazdów o charakterze ewangelizacyjnym i misyjnym
  • inicjowane i prowadzenie przedsięwzięć polegających na organizowaniu i prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych, oświatowych i pielęgnacyjnych
  • realizowanie wszelkich działań w zakresie i na rzecz osób niepełnosprawnych
  • upowszechnianie kultury, sztuki, oraz tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
  • inicjowane i prowadzenie przedsięwzięć polegających na organizowaniu i prowadzeniu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Kontakt z Fundacją:

Sekretariat Fundacji Krajowego Zespołu Koordynatorów

Pl. Papieża Jana Pawła II Nr 1, 18-400 Łomża

fax 086 216 25 57 ; tel. 0512 361 367

e-mail: kzk-sekretariat@odnowa.org

nr konta:  31 1750 0009 0000 0000 3654 1377

Comments are closed.