Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK)

Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK) nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot.

Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, jest forum wymiany doświadczeń, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), deleguje też swych przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego.

W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez biskupa kapłan oraz wybrany świecki), a także przedstawiciele dzieł Odnowy takich m.in. jak wydawnictwa i czasopisma. Na czele Zespołu stoi przewodniczący (obecnie ks. Mariusz Mik i wiceprzewodniczący (Norbert Dawidczyk), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada. Członkowie KZK spotykają się zazwyczaj 2-3 razy w roku, spotkaniom przewodniczy krajowy duszpasterz Odnowy bp Bronisław Dembowski.

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca. Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy. W lutym 1977 r. i kwietniu 1979 r. miały miejsce pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot. Z czasem powstał zespół koordynatorów, który początkowo miał charakter nieformalny; jego członkami byli przedstawiciele rejonów Odnowy, skupiających kilka diecezji. W dniu 15 września 1993 r. został zatwierdzony statut Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS).


SKŁAD KRAJOWEGO ZESPOŁU KOORDYNATORÓW

Delegat Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Arcybiskup Józef Górzyński.

dsc05561
Delegat ICCRS dla Europy Wschodniej

Ks. Wojciech Nowacki


RADA  KRAJOWEGO ZESPOŁU KOORDYNATORÓW

Przewodniczący Rady KZK

Ks. Artur Potrapeluk

Ksiądz Artur od lipca 2018 r. jest wikariuszem w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, wyświęcony 1.06.2013r. Jest też koordynatorem duchownym Odnowy Archidiecezji Lubelskiej, prezesem Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica i dotychczasowym członkiem Krajowego Zespołu Koordynatorów.

 

Wiceprzewodniczący Rady KZK

Jerzy Malisiewicz  koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji kieleckiej.

 

 

Członek Rady – Prezes Fundacji: ks. Andrzej Drapała

Członek Rady:  Andrzej Głuchowski  wiceprezes Fundacji KZK

Członek Rady: Inga Pozorska z diec. łódzkiej – kierownik zespołu muzycznego „Mocni w Duchu”

Członek Rady: Beata Towarek

Członek Rady: Ks. Marcin Wrzos z diec. warmińskiej- prowadzi Ośrodek Rekolekcyjny Odnowy w Duchu    Świętym “Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście

Członek Rady:  Ks. Andrzej Drapała z diec. kieleckiej- Prezes Stowarzyszenia ”Nadzieja Rodzinie”

Członek Rady: Mariusz Mycielski- koordynator diecezji gliwickiej

Honorowy Członek Rady: Ks. Andrzej Grefkowicz


KOORDYNATORZY  DIECEZJI

Białostocka: Ks. Jarosław Ciuchna, Bożena Krzywicka

Bielsko-Żywiecka: Ks. Roman Berke; Jolanta Tymich

Bydgoska: Ks. Dawid Perlik; Tadeusz Sokorski

Częstochowska: Ks. Mihovil Filipowić; Wiesław Jarząbek

Drohiczyńska: Ks. Andrzej Witerski, Jadwiga Porzezińska

Elbląska: Ks. Mariusz Klimkowski; Beata Towarek

Ełcka: Ks. Krzysztof Walendziuk; Danuta Agnieszka Święcka

Gdańska: Ks. Czesław Rajda; Joanna Pietrzak

Gliwicka: Ks. Artur Sepioło; Mariusz Mycielski

Gnieźnieńska: Ks. Marcin Modrzyński; Marlena Białecka

Kaliska: Ks. Andrzej Markowski; Sylwia Szubert

Katowicka: Ks. Tadeusz Skrzypczyk; Dorota Kusa

Kielecka: Ks. Andrzej Drapała; Jerzy Malisiewicz

Koszalińsko-Kołobrzeska: Ks. Bogusław Fortuński; Zoja Meżerycka

Krakowska: Ks. Antoni Bednarz; Artur Krzyżak

Legnicka: Ks. Jarosław Święcicki; Tadeusz Kupczak

Lubelska: Ks. Roman Knyś; Halina Duda

Łomżyńska: Ks. Wojciech Nowacki; Katarzyna Sadowska

Łowicka: Ks. Witold Okrasa; Małgorzata Łapa

Łódzka: Ks. Robert Jaśpiński; Marek Witkowski

Opolska: Ks. Eugeniusz Ploch, Paweł Nawojski

Pelplińska: Ks. Ireneusz Kalf; Agnieszka Chabros

Płocka:Ks. mgr Adam Brzezińsk ; Andrzej Głuchowski

Poznańska: Ks. Adam Sczaniecki

Przemyska: Ks. Marek Wasąg; Piotr Cichy

Radomska: Ks. Sławomir Płusa; Tomasz Wziątek

Rzeszowska: Ks. Mariusz Mik; Elżbieta Tomasik

Sandomierska: Ks. Eugeniusz Nycz; Urszula Wdowiak

Siedlecka: Ks. Sławomir Brodawka, Ewa Gregorczyk

Szczecińsko-Kamieńska: Ks. Henryk Marczak; Agnieszka Szewczyk; Tekla Nowicka

Świdnicka: Ks. Krzysztof Herbut; Piotr Lorek

Tarnowska: Ks. Waldemar Sosnowski; Joanna Stocerz

Toruńska: Ks. Andrzej Kowalski; Regina Dubiel

Warmińska: Ks. Marcin Wrzos; Agnieszka Fligga

Warszawska: Ks. Andrzej Grefkowicz; Barbara Jaworowska

Warszawsko-Praska: Ks. Łukasz Turek; Piotr Stelmach

Włocławska: Ks. Krzysztof Antczak; Kinga Frątczak

Wrocławska: Ks. Wojciech Jaśkiewicz; Maria Borkowska

Zielonogórsko-Gorzowska: Ks. Andrzej Sapieha; Grażyna Sielicka
Komisja Teologiczna KZK: Bp. Józef Górzyński

Diakonia Medialna:

Księgowa Fundacji: Jolanta Ołdakowska

Sekretariat KZK: Joanna Ekstowicz

Młodzi młodym: Artur Skowron
Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi: O. Remigiusz Recław SJ

Zeszyty Odnowy: Agnieszka Strzępka

Szum z Nieba: Anna Lasoń – Zygadlewicz

Wyd. Centrum Formacji „Wieczernik”: Zbigniew Lityński

 

Comments are closed.