Komisja Teologiczna KZK

Od 1997 przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła. Komisja w swoich dokumentach rozstrzyga pojawiające się w Odnowie teologiczne wątpliwości, poleca też wartościowe materiały formacyjne.

Komisja Teologiczna powstała z inicjatywy Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Koordynatorzy dostrzegli potrzebę powołania zespołu teologów, którzy mogliby w razie pojawiających się problemów dać ich wykładnię w świetle nauczania Kościoła. Koordynatorom zależało na tym, by formacja w grupach odzwierciedlała rzeczywistą wiarę Kościoła, a nie czyjeś indywidualne przekonania, czy zapożyczenia niekatolickie.
Jesienią 1997 r. Krajowy Zespół Koordynatorów powołał do życia Komisję Teologiczną. Do udziału w niej zostali zaproszeni: ks. Roman Pindel – biblista z Krakowa, ks. Mirosław Cholewa – dogmatyk i ojciec duchowny AWSD w Warszawie, ks. Mirosław Nowosielski – psycholog i wychowawca WSD w Łowiczu, ks. Józef Górzyński – liturgista z Warszawy, oraz ks. Wojciech Nowacki – dogmatyk z Łomży, który został jej przewodniczącym.
Komisja została zaprezentowana odpowiedzialnym i animatorom podczas pierwszego dnia IV Kongresu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w 1998 r. Komisja zaprezentowała wówczas kilka cennych pomocy formacyjnych i podjęła próbę odpowiedzi na zebrane wśród odpowiedzialnych pytania. Na rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości zabrakło jednak czasu, Komisja postanowiła więc opublikować odpowiedzi na najważniejsze kwestie na łamach Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym.
Po wybraniu ks. Wojciecha Nowackiego na przewodniczącego Krajowego Zespołu Koordynatorów 21 listopada 1999 przewodniczącym Komisji został ks. Józef Górzyński z Warszawy., a obecnie przewodniczącym Komisji Teologicznej jest ks. dr Mirosław Cholewa.

Comments are closed.