Przygotowania młodzieży Diecezji Łomżyńskiej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

logo

             Trwają przygotowania do 31. ŚDM – Kraków 2016. We wrześniu br. miało miejsce w Łomży uroczyste posłanie do posługi dekanalnych centrów przygotowań do ŚDM, którego dokonał Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. W dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r. odbędzie się w Łomży Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży z udziałem przedstawicieli Papieskiej Rady ds. Świeckich, Komitetu Generalnego ŚDM w Krakowie, diecezjalnych duszpasterzy i delegacji młodzieży ze wszystkich polskich diecezji oraz koordynatorów ŚDM z 16. krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Będzie ono poświęcone ostatniemu etapowi przygotowań do ŚDM w Krakowie.
Diecezjalne Centrum ŚDM w Łomży, które odpowiada za przygotowanie Krajowego Forum, zaprasza również do udziału w nim dekanalnych koordynatorów ŚDM. Ponadto w sobotę 31 stycznia 2015 r., w ramach Krajowego Forum, odbędzie się spotkanie dekanalnych centrów ŚDM. Po wspólnej Eucharystii z uczestnikami Forum, członkowie centrów dekanalnych spotkają się w sekcjach tematycznych.
Zgodnie z zapowiedzią, informujemy księży dziekanów i koordynatorów dekanalnych ŚDM, że w I Niedzielę Adwentu (30 listopada br.), rusza program przygotowań o nazwie „Serce 2.0”. W założeniach powinien on być realizowany w pierwsze piątki miesiąca ( I piątek – 5 grudnia br.). Związane jest to z tematyką ŚDM w Krakowie dotyczącą Miłosierdzia Bożego. Można wybrać jednak inną datę (dla przykładu: w par. pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce może to być jeden wtorek w miesiącu podczas Mszy św. dla młodzieży o godz. 19.30, w par. pw. św. Antoniego w Ostrołęce jedna niedziela w miesiącu podczas Mszy św. dla młodzieży o godz. 20.00 czy w parafii Sokoły Msza św. dla młodzieży w I piątek miesiąca itp.). Wcześniej należy zaprosić młodzież do udziału w tym spotkaniu na katechezie, w grupach formacyjnych oraz podczas ogłoszeń parafialnych.
Celem programu jest pogłębiona refleksja nad dwoma sakramentami, które oczyszczają serce: Pokutą i Eucharystią. Pierwszy miesiąc (grudzień 2014) ma charakter wprowadzający, następne cztery (od stycznia do kwietnia 2015) dotyczą Pokuty, a kolejne siedem (od maja do listopada 2015) Eucharystii.
Do zorganizowania spotkań pierwszopiątkowych lub w innym czasie zapraszamy księży dziekanów oraz koordynatorów i centra dekanalne ŚDM. W załącznikach przesyłamy do wykorzystania następujące materiały: projekt plakatu, logo Serce 2.0, tematy miesięczne, wprowadzenie, scenariusz spotkania miesięcznego, konferencja pogłębiająca, schemat Nabożeństwa Adoracyjnego, komentarze do Mszy św., konspekt spotkania w grupach, medytacje.Łomża, dnia 20 listopada 2014 r.
N. 1859/2014r.

ks. Jacek Czaplicki
Dyrektor Diecezjalnego Centrum ŚDM

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.