Robocze spotkanie Rady KZK w Magdalence

logo-odnowy-w-Polsce1

18.10.2014 r. w Magdalence koło Warszawy, odbyło się jesienne spotkanie Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów. Spotkania te od kilku lat odbywały się w pierwszej połowie listopada. W tym roku, wyjątkowo, ze względów organizacyjnych i możliwości czasowych członków rady, miało ono miejsce w październiku.
Oddzielne spotkania Rady KZK mają na celu podejmowanie bieżących problemów, które należy rozważyć w związku z funkcjonowaniem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Na spotkanie przybyli przewodniczący i wiceprzewodniczący KZK, oraz 6 – osobowa rada. Na razie, zgodnie ze statutem KZK, obaj przewodniczący spotkali się z radą w „starym” składzie. Dopiero na najbliższym spotkaniu KZK w Magdalence, w lutym 2015 r., przewodniczący i wiceprzewodniczący przedstawią do zatwierdzenia swoją propozycję nowego składu rady pozostałym członkom KZK. Nowa Rada KZK ma wspierać przewodniczących w ich dalszych działaniach przez najbliższe 4 lata kadencji.
Na spotkaniu w Magdalence zajęliśmy się ośmioma sprawami, które naszym zdaniem były najpilniejsze. Najpierw kontynuowaliśmy rozeznanie programu Czuwania w Częstochowie. Podstawą do rozważań były sugestie koordynatorów z ostatniego spotkania KZK w Magdalence, z czerwca 2014 r. Odbędzie się ono tradycyjnie w Częstochowie w trzeci weekend maja. W piątek 15.05.2015 r. będzie miało miejsce spotkanie liderów i animatorów na hali „Polonia” w Częstochowie. Spodziewamy się na nim ok. 2000 osób z całej Polski. 16.05.2015 r. pod murami Jasnej Góry liczymy na przybycie ok. 100.000 osób. W tym roku szczególnie chcemy uwypuklić 40 – lecie powstania Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Ta rocznica ma nas zachęcić do refleksji nad tym, czym jest dla Kościoła i dla poszczególnych wiernych dar Odnowy Charyzmatycznej. Chcemy zaprosić uczestników do refleksji nad tym, co z tym darem zrobiliśmy do tej pory i czy byliśmy mu wierni.
Kolejnym tematem naszego magdaleńskiego spotkania, była przyszłość działającej w ramach KZK inicjatywy „Młodzi – Młodym”. Ponad rok temu, w ramach naszej troski o ewangelizację młodych, podjęliśmy decyzje o zatrudnieniu dwóch osób na „odnowowy” etat. Dzisiaj widzimy, jak błogosławione owoce przynosi ta posługa. Przy tej okazji rozmawialiśmy także o Światowych Dniach Młodzieży, które mają się odbyć w naszym kraju w dniach 26 – 31 lipca 2016 r. Próbowaliśmy wstępnie określić nasze zaangażowanie w to wielkie dzieło Kościoła.
W dalszej kolejności rozmawialiśmy o organizacji Europejskiej Konferencji Odnowy, która będzie miała miejsce w Warszawie w dniach 1- 4 października 2015 r. Jest ona organizowana przez ICCRS przy współpracy KZK polskiej Odnowy w Duchu Świętym. Spodziewamy się przybycia ok. 500 osób z całego świata.
W terminie 8 – 14 sierpnia 2016 r. planujemy w Polsce zorganizować Kurs Formacji Liderów ICRRS. Odbędzie się on w WSD w Łomży. Prowadzącymi będą członkowie ICRRS. Spotkanie jest przewidziane na 150 osób.
Innym ważnym tematem była przyszłość i tematyka dorocznych spotkań koordynatorów Odnowy w Magdalence. Od nowego roku chcemy zaproponować te spotkania od piątku wieczorem do sobotniej kolacji. Do tej pory były one w sobotę i w niedzielne przedpołudnie. Mamy nadzieję, że nowa forma tych spotkań zwiększy ich atrakcyjność pod względem duchowym, formacyjnym i organizacyjnym.
W Magdalence podjęliśmy także decyzje, że po naszym zaangażowaniu w ewangelizację młodzieży nadszedł czas na ewangelizację i formację rodzin. W związku z tym chcemy podjąć, pod auspicjami KZK, rekolekcje wakacyjne dla rodzin. Ta inicjatywa ma być początkiem propozycji, które planujemy realizować w przyszłości w tej dziedzinie. Tematem wiodącym najbliższego spotkania KZK ma być właśnie sprawa rodzin.
Dodatkowymi pomysłami, które się zrodziły w trakcie naszych obrad, była sprawa produkcji i sprzedaży gadżetów z logo Odnowy, jakie planujemy od nowego roku produkować i rozprowadzać. Stanie się to szansą na dotarcie z naszym logo do szerszej grupy ludzi, a dodatkowo będzie to nowa forma zarobkowania Fundacji KZK.
Nasze spotkanie przebiegało w duchowej, dobrej atmosferze. Miałem wrażenie, że jestem na spotkaniu z ludźmi poświęcającymi swój czas i swoje siły dla sprawy, która jest dla nich czymś niezwykle ważnym. Znalazłem się w gronie świadków wiary. To był dobry czas. Ufam, że Boży Duch będzie nas prowadził przez najbliższe lata ku głębi, a nasze serca wypełni pragnienie pełnienia Jego woli.

Z Bogiem

Norbert Dawidczyk – wiceprzewodniczący KZK.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.