Nowy opiekun Katolickiej Odnowy w Duchu Św.

0002T36VXTC6VY5S-C116-F4

Nowym opiekunem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, z ramienia Episkopatu Polski, został ks. bp Józef Górzyński – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Biskup Józef Górzyński urodził się 5 marca 1959 roku w Żelechowie. W 1979 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Grójcu.W 1987 roku wyjechał na zagraniczne studia specjalistyczne do Rzymu. Studiował liturgikę na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. Po powrocie ze studiów został prefektem, czyli wychowawcą, w warszawskim seminarium duchownym. Zaczął też wykładać liturgikę na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Pracę wychowawczą zakończył w 2004 roku. Został wtedy mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. Rok wcześniej wyniesiony do godności opata Kapituły Kolegiackiej Kampinosko – Bielańskiej.

W 2012 roku kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Górzyńskiego moderatorem wydziałów duszpasterskich oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii, od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych. Przez wiele lat był moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w archidiecezji warszawskiej. W 2013 przyjął świecenia biskupie .
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Św.
– Członek Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
– Przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej
– Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów
– Delegat KEP ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym
– Członek Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Św.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.