Radosnego Alleluja !

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia (…) przyszedł Jezus (…) i rzekł: Pokój wam! A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok… A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: Uweźmijcie Ducha Świętego! (…)” (J 20, 19-22)

Zmartwychwstały Pan dzieli się natychmiast ze swoimi uczniami Duchem Świętym. Niech tegoroczne Święta Paschalne otworzą Wasze serca jeszcze bardziej na Jego obecność i działanie, abyśmy mogli wspólnie dobrze wypełnić misję, którą On nam zleca. Pokój i radość, którymi się dzieli, niech będą Waszą siłą!
W imieniu Rady KZK
ks. Sławomir Płusa
Norbert Dawidczyk
Bookmark the permalink.

Comments are closed