XIII Czuwanie Odnowy

Pierwszy dzień, piątek to spotkanie liderów i animatorów grup, wspólnot i dzieł Odnowy. Odbędzie się ono, na Jasnej Górze w Sali O. Kordeckiego. Naszym rozważaniom i modlitwie towarzyszyć będą słowa z listu św. Pawła do Kolosan: „Abyśmy wzrastali przez głębsze poznanie Boga” (Kol 1,10). Do przewodniczenia Eucharystii zaprosiliśmy abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania w grupach tematycznych będą dotyczyły takich tematów jak: Młodzież, Rodzina, Życie wspólnotowe, Ewangelizacja, Prowadzenie grupy modlitewnej, Media, Formacja biblijna w grupach. Spotkanie otwarte na Placu Jasnogórskim w sobotę 20 maja br. dotyczyć będzie słów z listu do Efezjan: „Bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi” (Ef 6,10). W gronie Rady KZK rozeznaliśmy, że Chrystus pragnie napełnić nas swoją mocą, abyśmy skutecznie przeciwstawiali się rozmaitym przejawom zła w nas samych i wokół nas. On pragnie, abyśmy uczestniczyli już teraz w Jego zwycięstwie i oto to będziemy się modlić. Gościem Czuwania będzie Jose Prado Flores – świecki biblista i ewangelizator z Meksyku. Inicjator Szkół Nowej Ewangelizacji. Człowiek, którego pasją jest ewangelizacja. Podporządkował jej całe swoje życie. Od przeszło dwudziestu lat jeździ po świecie, by głosić i formować ewangelizatorów. Łączy swą posługę z powołaniem męża i ojca. Jest on autorem takich książek jak: „Formacja uczniów”, „Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych”.

Serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Ks. Wojciech Nowacki

PROGRAM

Sobota – 20.05.2006

9.30 – Powitanie, zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie w spotkanie

10.00 – Konf. I: „Zbaw nas ode złego” (Mt 6,13) – O. Dariusz Cichor OSPPE

10.45 – Modlitwa o uwolnienie od zła: – Ks. Andrzej Grefkowicz

12.00 – Anioł Pański – Ks. Bp Jan Wątroba

12.30 – Przerwa na posiłek

14.00 – modlitwa śpiewem

14.15 – Konf. II: „Moc uwielbienia” – uwielbienie w szkole Maryi – Jose Prado Flores

15.45 – świadectwa – modlitwa uwielbienia: „Radość w Panu jest ostoją waszą” (Ne 8,10)

17.00 – Eucharystia:

– przewodniczy: Ks. Bp Bronisław Dembowski

– homilia: Ks. Andrzej Brzozowski

18.30 – Słowo na rozesłanie – Ks. Wojciech Nowacki

 

Posługa muzyczna: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Bookmark the permalink.

Comments are closed.