“Świeccy pełnią misję zleconą przez Chrystusa”

VATICAN-POPE-MEDIA-AUDIENCE

Katolicy świeccy angażują się w zbawczą misję Kościoła nie jako “delegaci” hierarchii, lecz dlatego, że została im ona zlecona przez Chrystusa.

To chrzest “czyni z każdego wiernego świeckiego ucznia-misjonarza Pańskiego, sól ziemi, światło świata, zaczyn, który przekształca rzeczywistość od wewnątrz” – powiedział Franciszek do uczestników 28. sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Obradują oni w dniach 16-18 czerwca w Watykanie na temat: “Dykasteria ds. świeckich: między historią i przyszłością”, co ma związek z zakończeniem działalności rady w obecnym kształcie. Za kilka miesięcy stanie się ona częścią nowej dykasterii Kurii Rzymskiej ds. świeckich, rodziny i życia.

Papież przypomniał, że rada powstała niemal 50 lat temu z woli ojców Soboru Watykańskiego II, aby pomóc katolikom świeckim w zaangażowaniu się w życie i misję Kościoła. Wśród obfitych owoców tej działalności było powstanie nowych ruchów i wspólnot o charakterze misyjnym, nad których rozwojem rada czuwała, aż po prawne uznanie ich statutów. Powstały też nowe posługi kościelne, powierzane świeckim, a także wzrastała rola kobiet – ich obecności, wrażliwości i darów.

Opatrznościową inicjatywą św. Jana Pawła II nazwał Franciszek Światowe Dni Młodzieży, będące “narzędziem ewangelizacji” młodego pokolenia, o które rada “troszczyła się ze szczególnym zaangażowaniem”. Zaznaczył, że wśród licznych członków i konsultorów rady w minionym półwieczu był Karol Wojtyła, który od początku jej istnienia śledził jej prace z zainteresowaniem i dalekowzrocznością.

Wiele jednak pozostaje jeszcze do zrobienia, a stawieniu czoła nowym wyzwaniom służy projekt reformy Kurii Rzymskiej, obejmujący m.in. połączenie papieskich rad ds. świeckich i ds. rodziny, w powiązaniu z Papieską Akademią Życia. Papież poprosił obecnych o przyjęcie tej reformy jako znaku “docenienia i uznania pracy”, jaką wykonali, a także znaku “zaufania do powołania i misji świeckich w Kościele”. “Sterem” umożliwiającym nawigację nowej dykasterii będzie z jednej strony adhortacja apostolska Jana Pawła II “Christifideles laici”, a z drugiej adhortacje “Evangelii gaudium” i “Amoris laetitia”, zaś “uprzywilejowanym terenem” jej pracy będzie “rodzina i obrona życia”.

W kontekście Jubileuszu Miłosierdzia Franciszek podkreślił, że Kościół musi sobie coraz bardziej uświadamiać, że jest rodzinnym domem, w którym “jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem”; że jest Kościołem stale wyruszającym w drogę, “wspólnotą ewangelizacyjną”, która nie lęka się “kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by zaprosić wykluczonych”.

Jako punkt odniesienia na najbliższą przyszłość zaproponował sformułowanie: “Kościół wyruszający w drogę – laikat wyruszający w drogę”. Wezwał do spojrzenia na “dalekich” tego świata, na liczne rodziny przeżywające trudności i potrzebujące miłosierdzia, na “tyle pól apostolstwa jeszcze nie odkrytych”, na licznych świeckich, którzy chętnie podjęliby służbę Ewangelii, poświęcając jej swą energie, czas i zdolności, jeśli tylko zostaliby zaangażowani, docenieni, a także gdyby z serdecznością i oddaniem towarzyszyli im pasterze i instytucje kościelne.

– Potrzebujemy dobrze uformowanych świeckich, ożywianych szczerą i czystą wiarą, którzy w swym życiu doświadczyli osobistego i miłosiernego spotkania z miłością Jezusa Chrystusa – powiedział papież.

Na zakończenie wezwał członków i konsultorów Papieskiej Rady ds. Świeckich do “uległego i pokornego otwarcia się na nowość Boga, która nas zaskakuje i przewyższa, ale nigdy nie zawodzi”.

Źródło: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,4455,swieccy-pelnia-misje-zlecona-przez-chrystusa.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed.