Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi prowadzą Ojcowie Jezuici. Duszpasterzem Ośrodka jest o. Remigiusz Recław SJ.

Formację, którą proponujemy grupom modlitewnym, jak i indywidualnym osobom można podzielić na kilka części:

– Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym (w formie eksternistycznej)

– Rekolekcje Ignacjańskie

Sesje Formacyjne

Szkoła Animatora

– Warsztaty Muzyczne

Bookmark the permalink.

Comments are closed.