Dzień Pokutny

indeks

W Roku Miłosierdzia, w którym równocześnie obchodzimy 1050 rocznicę chrztu Polski, pragniemy we wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym w Polsce , 18 marca przeżyć jako  „Dzień Pokutny”. Byłby on czasem przebłagania za grzechy oraz zaniedbania naszego narodu na przestrzeni wieków, począwszy od chwili otrzymania łaski chrztu. Dzień ten będzie zanurzaniem Ojczyzny w oceanie Bożego Miłosierdzia.

Zamierzamy podjąć w tym dniu:

  • Modlitwę przebłagalną: np. Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Litanię Narodu Polskiego, Drogę Krzyżową, Litanię do Krwi Chrystusa

Dobrze byłoby też tego dnia uczestniczyć (w miarę możliwości) we Mszy Świętej, ofiarując ją w intencji Ojczyzny

  • Umartwienie: np. post o chlebie i wodzie, odmówienie sobie ulubionej potrawy, ograniczenie w przyjmowaniu pokarmów, rezygnacja z oglądania telewizji, słuchania muzyki

Pragniemy, aby w przyszłości „Dzień Pokutny” był podejmowany każdego roku w okresie Wielkiego Postu nie tylko we wspólnotach i  grupach Odnowy, ale także w innych środowiskach, obejmując stopniowo całą Ojczyznę.

Dlatego już w tym roku chcemy zaprosić wszystkich, a zwłaszcza osoby z innych ruchów, stowarzyszeń, bractw, szkół ewangelizacji itp., aby z nami podjęli przebłaganie, które otwiera zdroje Bożego błogosławieństwa.

Inicjatorem „Dnia Pokutnego” jest Stowarzyszenie „Nowa Ewangelizacja”, wywodzące się ze środowiska Odnowy i ściśle z nią współpracujące.

Litania Narodu Polskiego (wybrane fragmenty)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Nad Polską, Ojczyzną naszą – zmiłuj się, Panie
Nad narodem męczenników – zmiłuj się, Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie – zmiłuj się, Panie
Jezu nieskończenie miłosierny – zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie mocny – zmiłuj się nad nami
Jezu, Nadziejo nasza – zmiłuj się nad nami
Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski – módl się za nami

Winy królów naszych – przebacz, o Panie
Winy magnatów naszych – przebacz, o Panie
Winy szlachty naszej – przebacz, o Panie
Winy rządzących krajem – przebacz, o Panie
Winy kierujących ludem – przebacz, o Panie
Winy pasterzy naszych – przebacz, o Panie
Winy ludu naszego – przebacz, o Panie
Winy ojców i matek naszych – przebacz, o Panie
Winy braci i sióstr naszych – przebacz, o Panie
Winy całego Narodu Polskiego – przebacz, o Panie

Głos krwi męczenników naszych – usłysz, o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych – usłysz, o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych – usłysz, o Panie
Płacz matek i żon – usłysz, o Panie
Płacz wdów i sierot – usłysz, o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz – usłysz, o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny – usłysz, o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi – usłysz, o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu – usłysz, o Panie
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu – usłysz, o Panie
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów – usłysz, o Panie
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek” – usłysz, o Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.