Papież poszukuje misjonarzy.

VATICAN-POPE-MEDIA-AUDIENCE

Watykan poszukuje misjonarzy miłosierdzia, których Ojciec Święty pośle ze specjalną misją przebaczenia na wszystkie kontynenty. Chodzi o kapłanów, którzy mają być żywym znakiem Ojca przyjmującego wszystkich szukających Bożego przebaczenia.

 Inicjatywa wpisuje się w obchody ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia. Księża zostaną rozesłani przez papieża w przypadającą w czasie jubileuszu Środę Popielcową.

Podkreśla się, że mają oni być “przekonującymi głosicielami miłosierdzia i zwiastunami radości przebaczenia”.

Misjonarze będą zaproszeni przez biskupów diecezjalnych w swoich krajach do animowania misji ludowych lub konkretnych inicjatyw związanych z Jubileuszem, ze szczególnym odniesieniem do celebracji sakramentu pojednania.

 Ojciec Święty w związku z tym da im również władzę odpuszczania grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

 Formularz dla kapłanów chcących zostać misjonarzem miłosierdzia znajdziesz tutaj:

 www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/partecipa/missionari/diventamissionario.html

Zródło: Deon.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.