Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga WSTĘP Gorące pragnienie szczęścia, głęboko zakorzenione w sercu człowieka, łączy się ściśle z dążeniem do uwolnienia od choroby i do zrozumienia jej sensu, gdy się jej doświadcza. Jest to ludzkie doświadczenie, które znajduje w Kościele szczególny oddźwięk,… Czytaj dalej

Uzdrowienie wewnętrzne (2)

Uzdrowienie wewnętrzne rzadko jest jednorazowym wydarzeniem, częściej stanowi wynik długiego procesu przyjmowania łaski Bożej. Dlatego dla każdego, kto wchodzi w ten proces, w przyjmowaniu z wiarą sakramentów świętych kryje się wielka szansa. W nich bowiem dokonuje się przyjęcie łaski zbawienia, a więc i integralne uzdrowienie człowieka. Czytaj dalej