List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

Drogie Siostry i Drodzy Bracia! W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Listu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z… Czytaj dalej

“Świeccy pełnią misję zleconą przez Chrystusa”

Katolicy świeccy angażują się w zbawczą misję Kościoła nie jako “delegaci” hierarchii, lecz dlatego, że została im ona zlecona przez Chrystusa. To chrzest “czyni z każdego wiernego świeckiego ucznia-misjonarza Pańskiego, sól ziemi, światło świata, zaczyn, który przekształca rzeczywistość od wewnątrz” – powiedział Franciszek do uczestników 28. sesji plenarnej Papieskiej Rady… Czytaj dalej

1 września Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Stworzenia.

Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Będzie on obchodzony w Kościele katolickim już od tego roku w dniu 1 września, tak jak ma to już miejsce w Kościele prawosławnym.  W datowanym 6 sierpnia liście do kardynałów: Petera Turksona, przewodniczącego Papieskiej “Iustitia et Pax” oraz Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady… Czytaj dalej