Forum Charyzmatyczne w Śremie 21-10-2017r.

 

Nauczanie poprowadzą:

Ks. Marek Dudek COr – kapłan Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze koło Gostynia, wyświęcony w 1997 roku, magister teologii (teologoia dogmatyczna: Obraz Chrystusa w doświadczeniach mistycznych św. Teresy od Jezusa). Od 2010 roku Superior Kongregacji.

Ks. prałat Marian Rajchel – egzorcysta diecezjalny, kierownik duchowy, kaznodzieja, pielgrzym, duszpasterz grup. Wyświęcony w 1961 roku.

Ks. Remigiusz Recław SJ – kapłan Towarzystwa Jezusowego, kierownik duchowy, spowiednik, kaznodzieja, rekolekcjonista, wieloletni dyrektor Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, opiekun zespołu ewangelizacyjnego. Od 2017 roku odpowiedzialny za Program Misji Ewangelizacyjnych w Archidiecezji Łódzkiej.

Ks. Błażej Mielcarek OMI – Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, od 2017 roku duszpasterz w poznańskiej parafii Chrystusa Króla, organizator kilkudziesięciu wydarzeń uwielbieniowych z zespołem Ninive, założyciel wspólnoty Epifania. Od lipca 2017 roku wikariusz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed