ŻYCZENIA

 Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wszystkim duszpasterzom i osobom świeckim tworzącym grupy i wspólnoty Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Polsce i na świecie najserdeczniejsze życzenia! 

Niech z „wysoka wschodzące słońce” – Chrystus Zmartwychwstały – usunie z naszych serc ciemności wszelkiego lęku, samotności, grzechu. Niech w te Święta Zmartwychwstania w Waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zagości z nową mocą miłość i pokój! 

Szczęść Boże!

W imieniu Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym 

Sławomir Płusa

Norbert Dawidczyk

Bookmark the permalink.

Comments are closed