Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

Kard. Leon J. Suenens To niezwykłe, że przygoda ta powtarza się we wszystkich częściach świata. Poruszenie Ducha Świętego obejmuje wszystkie kontynenty, wszystkie warstwy społeczne, wszystkie środowiska. Rozpoczęło się w środowisku uniwersyteckim i rozszerza się na parafie i klasztory, powoli nawracają się księża i biskupi.

Przyjdź Duchu Święty

Chrzest w Duchu Świętym – jak pokazuje doświadczenie – przywraca ludziom utraconą nadzieję, małżonkom świeżą miłość, osobom konsekrowanym radość ze swego powołania. Dzięki niemu wszystko zostaje odnowione, a świętość staje się realną perspektywą życia.

Uzdrowienie wewnętrzne (1)

W historii wielu wewnętrznych uzdrowień, czy – inaczej mówiąc – nawróceń, powtarza się jeden moment: dotknięte łaską osoby zaczynają krzyczeć, wołać do Boga. W wielu wypadkach jest to pierwszy etap na drodze do spotkania z Bogiem żywym, a tym samym do doświadczenia Jego uzdrawiającej mocy.

Uzdrowienie wewnętrzne (2)

Uzdrowienie wewnętrzne rzadko jest jednorazowym wydarzeniem, częściej stanowi wynik długiego procesu przyjmowania łaski Bożej. Dlatego dla każdego, kto wchodzi w ten proces, w przyjmowaniu z wiarą sakramentów świętych kryje się wielka szansa. W nich bowiem dokonuje się przyjęcie łaski zbawienia, a więc i integralne uzdrowienie człowieka.