Paweł VI, O Szatanie i walce duchowej

Paweł VI, O Szatanie i walce duchowej Przemówienie wygłoszone na audiencji generalnej w dniu 15 listopada 1972 roku w Rzymie. Wpadłem na pomysł, by poruszyć dziś bardzo dziwny temat, który jednak mieści się w ramach nauk wygłaszanych na tych duszpasterskich audiencjach.

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga WSTĘP Gorące pragnienie szczęścia, głęboko zakorzenione w sercu człowieka, łączy się ściśle z dążeniem do uwolnienia od choroby i do zrozumienia jej sensu, gdy się jej doświadcza. Jest to ludzkie doświadczenie, które znajduje w Kościele szczególny oddźwięk, … Czytaj dalej